Skip to content

Milieuheffingen

Veel organisaties komen in aanmerking voor een teruggave van milieuheffingen. Uit ons ervaring blijkt dat een groot deel van de organisaties nog niet op de hoogte is van deze regelingen of dit nog niet optimaal benut.

Onze specialismes

Direct contact?

Teruggaaf energiebelasting

De energieleverancier berekent via de afrekening energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) door. Veel organisaties hebben recht op de vermindering van energiebelasting of, bij meerdere aansluitingen, op het samenvoegen van de energiebelasting. Omdat de fiscus en de energieleverancier in veel gevallen niet op de hoogte zijn van de feitelijke situatie van uw complexen, kan het zo zijn dat uw organisatie onterecht te veel heeft betaald of gebruik kan maken van lucratieve fiscale faciliteiten.
De energiebelasting is een groot component van deze kostenpost en verdient de nodige aandacht. Consilis kan middels een audit in kaart brengen of uw organisatie in aanmerking komt voor een vermindering of een teruggave energiebelasting en zal deze waar mogelijk realiseren.
Veel organisaties maken gebruik van een eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie). Bij een WKK-installatie wordt met behulp van brandstof (vaak aardgas) tegelijkertijd warmte en elektriciteit opgewekt. Behaalt de WKK-installatie een elektrisch rendement van minimaal 30%, dan heeft uw zorginstelling mogelijk recht op een vrijstelling en teruggave van energiebelasting.

Heeft uw organisatie één energieaansluiting en verdeeld deze aansluiting stroom over meerdere zelfstandige verblijfsruimten? Dan kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de misgelopen vermindering energiebelasting.  

Als er in een complex meerdere woningen met een gezamenlijke gasmeter zitten, brengen energiebedrijven vaak een blokverwarmingstarief voor de energiebelasting in rekening. Daardoor brengen zij mogelijk te veel energiebelasting in rekening.
Heeft uw organisatie meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen binnen dezelfde onroerende zaak? Dan moeten de verbruiken van deze aansluitingen mogelijk bij elkaar op worden geteld (samenvoeging). Aansluitingen binnen één WOZ-object gelden voor de energiebelasting namelijk als één aansluiting. Samenvoeging is daarom volgens diverse energieleveranciers verplicht.

Uit diverse praktijksituaties is gebleken dat er bij meerdere organisaties te veel belasting op leidingwater in rekening is gebracht door het waterbedrijf. Laat uw waterafrekening controleren door een Consilis adviseur.

Tarief belasting op leidingwater
Hoeveel uw organisatie aan belasting op leidingwater moet betalen is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt verbruikt. Per 1 januari 2015 wordt er alleen belasting op leidingwater geheven over de eerste 300 m3. Verbruikt uw zorginstelling meer dan 300 m3 per WOZ-object, dan betaald uw organisatie enkel over 300 m3 per WOZ-object belasting op leidingwater.

Verbruikt uw zorglocatie meer dan 300 m3 leidingwater per jaar, dan is het de moeite waard om de waterrekening te laten controleren!

Belastingteruggave & Belastingbesparing
Bij controle is gebleken dat het waterbedrijf niet in alle gevallen rekening houdt met het heffingsmaximum van 300 m3. Hierdoor wordt er in sommige situaties te veel belasting op leidingwater in rekening gebracht. Het teveel in rekening gebrachte belasting op leidingwater kan Consilis met een aantal jaren terugwerkende kracht voor uw organisatie terugvorderen. Door deze correctie door te voeren bespaart uw organisatie ook op de komende afrekeningen. Teruggaven en besparingen van duizenden euro’s zijn hierbij geen uitzondering.

Direct regelen?

Benieuwd of jouw organisatie in aanmerking komt voor milieuheffingen?

Vraag een audit aan

Vraag een vrijblijvende audit aan om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie. Een Consilis adviseur neemt spoedig contact met u op!